SF1500WHM

SF1500WHM fiber laser za zavarivanje koristi tehnologiju koja stvara čvrsti spoj dvaju materijala, te proizvodi koncentriranu zraku visokog intenziteta u jednu točku.

Opis

SF1500WHM fiber laser za zavarivanje koristi tehnologiju koja stvara čvrsti spoj dvaju materijala, te proizvodi koncentriranu zraku visokog intenziteta u jednu točku.

Tehnički parametri ručnog fiber lasera za zavarivanje

Model Ručni fiber laser za zavarivanje
Snaga lasera (kW) 1 kW, 1.5 kW, 2 kW
Brzina zavarivanja (mm/s) ≤ 120 mm/s
Debljina zavarivanja (mm) 0.5~4 čelik, 0.4~4 inox, 0.5~3 aluminij
Duljina fiber kabla (m) Standardno 10 m
Hlađenje Vodeno

Usporedba fiber lasera i TIG-a

Stavka za usporedbu Lasersko zavarivanje TIG zavarivanje
Metoda zavarivanja Točkasto ili kontinuirano zavarivanje Točkasto zavarivanje
Vrsta materijala Inox, čelik, pocinčani lim, aluminij itd. Inox, čelik, pocinčani lim itd.
Debljina zavarivanja 0.5-6 mm 1-10 mm
Deformacija pozicija Mala Velika
Brzina zavarivanja 0-8 m/min 0-1 m/min
Naknadna obrada Lagana obrada/nema potrebe za obradom Potrebno poliranje
Složenost upravljanja Jednostavno Kompleksno
Sigurnost i ekološka prihvatljivost Relativno sigurno i ekološki  prihvatljivo Nije sigurno i ekološki prihvatljivo
Cijena rada Opći radnik (može raditi nakon edukacije) Profesionalni zavarivač
Potrošni dijelovi Zaštitne leće, dizne Wolfram elektrode
Plinovi Argon, dušik Argon